+ Pri cvičení by ste mali dodržiavať určité zásady čo sa zdravia týka, robíte to?
Nezačínajte boj so svojim šéfom,...

+ So zdravím sa držíte na dobrom bode, len tak ďalej, môžete pokračovať.
Neberte si na plecia viac ako je nutné,...