+ Začnite robiť veci, na ktoré ste pred tým nemali čas, pokúste sa začať športom.
Mali by ste myslieť na štúdium v...

+ Premýšľajte nad svojim zdravím, mali by ste sa viac snažiť vylepšiť si ho.
Nebuďte na nadriadených až príliš...