+ Zabúdate na pitný režim, aj v tomto období je potrebné dopĺňať tekutiny.
Nezisťujte za každú cenu...

+ Oddychujte, únavu môžete potlačiť len poriadnou dávkou spánku.
Deti vás požiadajú o finančnú výpomoc,...