+ Chýba vám elán, slnečné lúče vám pomôžu doplniť energiu a vitamín D.
Prioritizácia úloh podľa dôležitosti...

+ Dokážte partnerovi, že vám na ňom po tom všetkom stále záleží.
Pomoc pri rozhodovaní ohľadom financií...