+ Otvárajte okná, čerstvý vzduch vám dodá dosť energie po celý deň.
Nespoliehajte sa na...

+ Oddychujte, únavu môžete potlačiť len poriadnou dávkou spánku.
Deti vás požiadajú o finančnú výpomoc,...