+ Ak vás niečo bolí, poraďte sa s lekárom, neliečte sa sami.
Neberte osobne pracovné zvady, sú to veci, ktoré sa...

+ Neprepadajte hnevu, pokúste sa neustále myslieť pozitívne.
Nezahadzujte svoju príležitosť kvôli strachu,...