+ Dodržiavajte pravidlá, ktoré vám stanovil doktor, nezabúdajte na nich.
Nevyhýbajte sa povinnostiam v zamestnaní,...

+ Ak vás niečo bolí, poraďte sa s lekárom, neliečte sa sami.
Neberte osobne pracovné zvady, sú to veci, ktoré sa...